Prihlásenie

Pravidlá používania

Obsah webstránky informuje.com je tvorený tretími stranami.

Po úspešnej registrácii môže každý užívateľ pridávať obsah, ktorý neodporuje právnemu poriadku Slovenskej republiky. Môže tak propagovať svoje služby a novinky.

Príspevky musia byť zatriedené do kategórií podla typu obsahu. Zlepší sa tak jeho vyhľadávanie.

 

Služba uverejňovania týchto správ je zadarmo.